• Single Content

  Gọi Tên Cảm Xúc

   

  Tâm trạng của bạn hôm nay như thế nào? 

  Việc gọi tên cảm xúc của mình rõ ràng giúp bạn có cơ hội dừng lại và đưa ra lựa chọn làm gì với cảm xúc của mình. Ta không thể thay đổi những gì mình không nhận biết. Vì vậy gọi tên cảm xúc là bước quan trọng trong kiểm soát cảm xúc. Bạn có gặp khó khăn trong việc nhận diện cảm xúc của mình không? Nếu có thì hãy tham khảo thêm danh mục cảm xúc gợi ý này để gọi tên cảm xúc của mình nhé. 

  Mỗi ngày bạn dành ra vài phút, hỏi mình câu hỏi đơn giản này thôi, là bạn đang tạo ra sự khác biệt lớn cho sức khỏe cảm xúc của mình. Cơ thể bạn sẽ nhận thức tốt hơn, và vì thế sẽ ứng phó tốt hơn với những cảm xúc tích cực và tiêu cực, vốn hữu ích cho sức khỏe tinh thần của bạn. 

  Áp lc

  Chán

  Gin d

  Khó x

  Nhit tình

  Thoi mái

  m áp

  Cô đơn

  Hài lòng

  Không an toàn

  Phn khi

  Thư giãn

  Bt an

  D thương

  Hnh phúc

  Kit sc

  Quá ti

  Tn thương

  Biết ơn

  Dũng cm

  Háo hc

  Lc quan

  Rõ ràng

  Tuyt vi

  Bình an

  Đau bun

  Hào hng

  Lo lng

  Sc

  T hào

  Bình tĩnh

  Đ đy

  Hăng hái

  Mnh m

  Sôi ni

  T tin

  Bi ri

  Được hiu

  Hoài nghi

  Mt mi

  S hãi

  Vô dng

  Bun

  Được trân trng

  Hy vng

  Ngc nhiên

  Sung sướng

  Vui tươi

  Bc mình

  Được truyn cm hng

  Kinh ngc

  Ngây ngt

  Thanh thn

  Xu h

  Cm kích

  E ngi

  Khó chu

  Ngưỡng m

  Tht vng

  Yêu thương

  Căng thng

  Ganh t

  Khó khăn

  Nh nhàng

  Thiếu kiên nhn

  Yếu đui ….

  Trích cẩm nang A Happier Me