• Happier Me là doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục & tâm lý. 

  Mục đích của chúng tôi là giúp mọi người sống hạnh phúc và vững vàng hơn thông qua việc nuôi dưỡng nội lực lành mạnh, phát triển năng lực cảm xúc xã hội  của những cá nhân và đóng góp cho những cộng đồng lành mạnh hơn. 

   

  Những giá trị chúng tôi theo đuổi 

  Sự ưu tú - Trắc ẩn - Kết nối - Chú tâm  

   

  Lợi nhuận của Happier Me đóng góp  những dự án phát triển bản thân và năng lực cảm xúc xã hội cho những bạn trẻ khó khăn thuộc các dự án thiện nguyện của Chum & Giving Circle, quỹ cộng đồng ủng hộ những dự án phi lợi nhuận hướng đến giải quyết những thách thức địa phương và phát triển cộng đồng bền vững, tập trung vào các chủ đề giáo dục, môi trường, giáo dục & sức khỏe tinh thần. 

  ---

  Biết mình là khởi đầu của mọi sự thông thái.

  - Aristotle