• SEL là quá trình mà qua đó cả thanh thiếu niên và người lớn tiếp thu và áp dụng kiến thức, kỹ năng và thái độ để phát triển bản sắc lành mạnh, quản lý cảm xúc và đạt được các mục tiêu cá nhân và tập thể, cảm nhận và thể hiện sự đồng cảm với người khác, thiết lập và duy trì các mối quan hệ hỗ trợ, thực hiện những quyết định có trách nhiệm và biết quan tâm . SEL là một phần không thể thiếu trong giáo dục và phát triển con người. (The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning - CASEL)

  Học tập xã hội và cảm xúc (SEL) ngày càng được công nhận có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sức khỏe tâm thần tích cực và ngăn ngừa rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên. Trọng tâm chính của SEL là thúc đẩy sự phát triển tích cực thông qua việc bồi dưỡng các kỹ năng xã hội và cảm xúc tạo thành nền tảng cho sức khỏe tinh thần và thành công trong cuộc sống.

  • Tự nhận thức cách chúng ta nghĩ về bản thân chúng ta là ai. Nó bao gồm sự hiểu biết về văn hóa, suy nghĩ cảm xúc của chúng ta, và những chúng ta tin rằng mình khả năng, cũng như hiểu tất cả những điều này thể ảnh hưởng đến hành vi và niềm tin của chúng ta như thế nào. 
  • Quản bản thân quản cảm xúc, suy nghĩ hành động của chúng ta khi chúng ta hướng tới các mục tiêu của mình. Điều này bao gồm đối phó với căng thẳng và lo lắng, kiên trì vượt qua thử thách phát triển ý thức tự chủ nhân (sự sẵn lòng khả năng hành động để tạo ra sự khác biệt).
  • Nhận thức hội cách chúng ta hiểu người khác, cách ta học cách tiếp nhận những quan điểm khác nhau sự đồng cảm với mọi người, ngay cả những người khác biệt với mình. Nó cũng bao gồm việc hiểu những đang xảy ra xung quanh ta có thể ảnh hưởng đến ta như thế nào cách chúng ta tạo nên cảm nhận sự thân thuộc.
  • Kỹ năng về các mối quan hệ cách chúng ta hòa hợp với những người khác, hình thành tình bạn kết nối lâu dài. Điều này bao gồm giao tiếp ràng, cùng nhau giải quyết vấn đề, quản xung đột bất đồng, đồng thời đứng lên bảo vệ bản thân những người khác.
  • Ra quyết định trách nhiệm cách ta đưa ra những lựa chọn tích cực sáng suốt, suy nghĩ về hậu quả của các hành động của mình, hiếu kỳ cởi mở với những quan điểm thông tin mới, đồng thời xác định các giải pháp lợi cho bản thân cộng đồng.

  NHỮNG LỚP HỌC SEL CỦA A HAPPIER ME 

  Chuỗi workshop hiểu bản thân tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM

  Open House  - Viết câu chuyện về bản thân