• A Happier Me Lab là một Nghiên cứu hành động có sự tham gia của người trẻ về sức khỏe tinh thần tại Việt Nam. Chúng tôi mời các bạn học sinh trung học và sinh viên tham gia nghiên cứu các chủ đề liên quan đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của thanh niên. Bạn sẽ được hỗ trợ, cung cấp công cụ và thông tin để tiến hành nghiên cứu, thu thập dữ liệu định lượng và định tính, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để giải quyết vấn đề. A Happier Me Lab tin rằng những người trẻ, hơn ai hết, biết điều gì quan trọng với mình và có thể đóng góp kinh nghiệm và ý tưởng cho những thách thức về sức khỏe tinh thần mà giới trẻ hiện đang phải đối mặt, tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng.

    Mục tiêu nghiên cứu

    • Khám phá những thách thức về sức khỏe tâm thần mà thanh thiếu niên đang phải đối mặt và những giải pháp tiềm năng.
    • Khảo sát mẫu thanh niên đại diện về mặt nhân khẩu học ở Việt Nam. 

    Xem tóm tắt nghiên cứu thí điểm tại đây.